Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona 382/2011 a č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Rok 2016 Rok 2015 Rok 2014 Rok 2013 Rok 2012 Rok 2011

Faktúra
Zákazky s nízkou hodnotou nad 1.000 € za I.Q-2014
Zákazky s nízkou hodnotou nad 1.000 € za II.Q-2014
Zákazky s nízkou hodnotou nad 1.000 € za III.Q-2014
Zákazky s nízkou hodnotou nad 1.000 € za IV.Q-2014
Zapísané faktúry
Objednávka
Zapísané objednávky
Zmluva
Centrálny register zmlúv