Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podža zákona 382/2011 a č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Rok 2016 Rok 2015 Rok 2014 Rok 2013 Rok 2012 Rok 2011

Faktúra
Zákazky s nízkou hodnotou nad 1.000 € za IV.Q-2012
Zákazky s nízkou hodnotou nad 1.000 € za III.Q-2012
Zákazky s nízkou hodnotou nad 1.000 € za II.Q-2012
Zákazky s nízkou hodnotou nad 1.000 € za I.Q-2012
Zapísané faktúry
Faktúra 5 - ŠJ
Faktúra 4 - ŠJ
Faktúra 3 - ŠJ
Faktúra 2 - ŠJ
Faktúra 1 - ŠJ
Faktúra 47
Faktúra 46
Faktúra 45
Faktúra 43
Faktúra 41
Faktúra 40
Faktúra 38
Faktúra 37
Faktúra 36
Faktúra 35
Faktúra 34
Faktúra 33
Faktúra 32
Faktúra 31
Faktúra 30
Faktúra 29
Faktúra 28
Faktúra 27
Faktúra 26
Faktúra 25
Faktúra 24
Faktúra 23
Faktúra 22
Faktúra 21
Faktúra 20
Faktúra 19
Faktúra 18
Faktúra 17
Faktúra 16
Faktúra 15
Faktúra 14
Faktúra 13
Faktúra 12
Faktúra 11
Faktúra 10
Faktúra 9
Faktúra 8
Faktúra 7
Faktúra 5
Faktúra 4
Faktúra 3
Faktúra 2
Faktúra 6
Faktúra 1
Objednávka
Zapísané objednávky
Objednávka č. 7 - ŠJ
Objednávka č. 6 - ŠJ
Objednávka č. 7
Objednávka č. 6
Objednávka č. 5
Objednávka č. 5 - ŠJ
Objednávka č. 4 - ŠJ
Objednávka č. 4
Objednávka č. 3 - ŠJ
Objednávka č. 2 - ŠJ
Objednávka č. 1 - ŠJ
Objednávka č. 3
Objednávka č. 2
Objednávka č. 1
Zmluva
Centrálny register zmlúv