Aktualizované 18.01.2012

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podža zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Rok 2016 Rok 2015 Rok 2014 Rok 2013 Rok 2012 Rok 2011

Faktúra
Faktúra 334
Faktúra 322
Faktúra 321
Faktúra 336
Faktúra 318
Faktúra 316
Faktúra 244
Faktúra 212
Faktúra 189
Faktúra 123
Faktúra 114
Faktúra 110
Faktúra 103
Faktúra 102
Faktúra 101
Faktúra 100
Faktúra 99
Faktúra 98
Faktúra 97
Faktúra 96
Faktúra 95
Faktúra 94
Faktúra 93
Faktúra 92
Faktúra 91
Faktúra 90
Faktúra 89
Faktúra 88
Faktúra 87
Faktúra 86
Faktúra 85
Faktúra 84
Faktúra 83
Faktúra 82
Faktúra 81
Faktúra 80
Faktúra 79
Faktúra 78
Faktúra 77
Faktúra 76
Faktúra 75
Faktúra 74
Faktúra 73
Faktúra 72
Faktúra 71
Faktúra 70
Faktúra 69
Faktúra 68
Faktúra 67
Faktúra 66
Faktúra 65
Faktúra 64
Faktúra 63
Faktúra 62
Faktúra 61
Faktúra 60
Faktúra 59
Faktúra 58
Faktúra 57
Faktúra 56
Faktúra 55
Faktúra 54
Faktúra 53
Faktúra 52
Faktúra 51
Faktúra 50
Faktúra 49
Faktúra 48
Faktúra 47
Faktúra 46
Faktúra 45
Faktúra 44
Faktúra 43
Faktúra 42
Faktúra 41
Faktúra 40
Faktúra 39
Faktúra 38
Faktúra 37
Faktúra 36
Faktúra 35
Faktúra 34
Faktúra 33
Faktúra 32
Faktúra 31
Faktúra 30
Faktúra 29
Faktúra 28
Faktúra 27
Faktúra 26
Faktúra 25
Faktúra 24
Faktúra 23
Faktúra 22
Faktúra 20
Faktúra 19
Faktúra 17
Faktúra 16
Faktúra 15
Faktúra 14
Faktúra 13
Faktúra 12
Faktúra 11
Faktúra 10
Faktúra 9
Faktúra 8
Faktúra 7
Faktúra 6
Faktúra 5
Faktúra 4
Faktúra 3
Faktúra 2
Faktúra 1
Faktúra ŠJ 5
Faktúra ŠJ 4
Faktúra ŠJ 3
Faktúra ŠJ 2
Faktúra ŠJ 1
Zmluva
Zmluva o dielo PW11/163
Darovacia zmluva
Dodatok č.1 - Zmluva o dielo na zhotovenie stavby - pavilón E
Zmluva o dielo na zhotovenie stavby - pavilón E
Mandátna zmluva
Zmluva o nájme č.10
Zmluva o nájme č.9
Dodatok 1 k zmluve o nájme
Zmluva o nájme č.8
Nájomná zmluva 1/2011
Zmluva o verejnom obstarávaní inž. práce
Zmluva o nájme č.7
Zmluva o nájme č.6
Zmluva o verejnom obstarávaní
Zmluva o nájme č.5
Zmluva o nájme č.4
Zmluva o nájme č.3
Zmluva o nájme č.2
Zmluva strecha
Zmluva okna - cena
Zmluva okna
Zmluva o výpožičke č. 1
Darovacia zmluva č. 2
Darovacia zmluva č. 1
Nájomná zmluva č. 4
Nájomná zmluva č. 3
Nájomná zmluva č. 2
Nájomná zmluva č. 1
Zmluva č. 1
Dodatok k zmluve - ochr2
Dodatok k zmluve - ochr1
Dodatok k zmluve
Zmluva T-COM3
Zmluva T-COM2
Zmluva T-COM1
Zmluva o preddavkoch
Darovacia zmluva
Príkazná zmluva
Objednávka
Objednávka č. 56
Objednávka č. 52
Objednávka č. 50
Objednávka č. 34
Objednávka č. 26
Objednávka č. 20
Objednávka č. 19
Objednávka č. 18
Objednávka č. 17
Objednávka č. 16
Objednávka č. 15
Objednávka č. 14
Objednávka č. 9
Objednávka č. 8
Objednávka č. 7
Objednávka č. 6
Objednávka č. 5
Objednávka č. 3
Objednávka č. 2
Objednávka č. 1
Objednávka ŠJ č. 9
Objednávka ŠJ č. 8
Objednávka ŠJ č. 7
Objednávka ŠJ č. 6
Objednávka ŠJ č. 5
Objednávka ŠJ č. 4
Objednávka ŠJ č. 3
Objednávka ŠJ č. 2
Objednávka ŠJ č. 1