Profil verejného obstarávateľa


Gymnázium Mikuláša Kováča, Mládežnícka 51, Banská Bystrica je v zmysle § 6 ods. 1 písm. d.) zákona NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom (ďalej len "zákonom o verejnom obstarávaní") a tento profil verejného obstarávateľa zriaďuje za účelom zverejňovania informácií týkajúcich sa verejného obstarávania.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Názov: Gymnázium Mikuláša Kováča

Adresa: Mládežnícka 51, 974 04 Banská Bystrica

IČO: 00626317

Kontaktné osoby:
PaedDr. Alena Paulová - tel.č.: 048/4230061
Ingrid Vargová - tel.č.: 048/4230624


Informácie týkajúce sa zákaziek v zmysle § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní

P.č. Predmet zákazky Dátum zverejnenia výzvy Dátum na predložnie ponuky Výzva na predloženie cenovej ponuky
1 Dodávka a výmena okien, parapetov a oceľových presklenných stien na budove školskej jedálne a pavilónu B. 18.10.2013 23.10.2013
PDF DOC
2.Výzva na predloženie cenovej ponuky - Konvektomat-nákup+montáž-ŠJ .27.10.20155.11.2015
DOC, PDF
3.Výzva na predloženie cenovej ponuky - Oprava a údržba chlapčenských a dievčenských toaliet. 17.12.201521.12.2015
DOC, PDF
4.Výzva na predloženie cenovej ponuky - Výmena okien na objektoch Gymnázia Mikuláša Kováča17.12.201521.12.2015
DOC, PDF
5.Výzva na predloženie cenovej ponuky - Lyžiarsky výcvik21.01.201602.02.2016
DOC, PDF
6.Výzva na predloženie cenovej ponuky - Vypracovanie projektovej dokumentácie: „Zníženie energetickej náročnosti a stavebné úpravy na Gymnáziu Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici“21.10.201628.10.2016 (15:00 hod)
DOC, PDF,Príloha1,Príloha2
7.Výzva na predloženie cenovej ponuky - Lyžiarsky kurz 201720.02.201724.02.2017
DOC, PDF