VZDELÁVACIE POBYTY ŽIAKOV BILINGVÁLNEJ SEKCIE V ŠKOLSKOM ROKU 2003/2004

 

ŠTUDIJNO-POZNÁVACÍ POBYT PRE ŽIAKOV PRVÉHO ROČNÍKA

 

Neoddeliteľnou súčasťou štúdia žiakov v bilingválnej sekcii sú študijné a poznávacie pobyty v španielsky hovoriacich krajinách.

 Ich úlohou je umožniť žiakom bližšie spoznať krajiny, v ktorých sa hovorí po španielsky i samotné Španielsko, ich históriu, kultúru, spoločenskú realitu, spôsob života ľudí,  ich tradície a zvyky. V neposlednom rade sú pre žiakov odmenou za ich usilovnú prácu na zvládnutí španielčiny i nezabudnuteľným zážitkom. Odhliadnuc od možnosti overiť si jazykové znalosti, prispejú aj k ich osobnému rozvoju, naučia sa spoliehať sa sami na seba, zvýšia si sebavedomie, naučia sa orientovať v cudzom prostredí, nadväzovať kontakty s novými ľuďmi a získajú mnoho cenných skúseností pre vlastnú budúcnosť.

Možnosť cestovať majú naši žiaci od prvého roka existencie bilingválnej slovensko-španielskej sekcie v školskom roku 2001/2002, vtedy sa vybrali do sveta žiaci  vtedajšej prvej B.

V predchádzajúcom školskom roku navštívili Španielsko ďalší prváci v termíne od 30. mája do 6. júna 2004. Ich pobyt trval 8 dní. Počas  cesty do Španielska navštívili Monaco, mali možnosť prezrieť si mesto, vidieť kniežací palác s výmenou stráží, katedrálu s pozostatkami kňažnej Grace, japonské záhrady, kasíno, Oceánografické múzeum.

Cieľom ich cesty bola španielska Barcelona, kde si prezreli mesto, jeho gotickú časť, katedrálu Sv.Eulálie, Gaudího Sagru Famíliu.

Ubytovaní boli v prímorskom letovisku Pineda.

Ďalej išli do Monjunic, kde sa v roku 1992 konali Olympijské hry, kochali sa nádherným výhľadom na Barcelonu zo starej pevnosti na vrchole Monjunicu, navštívili botanickú záhradu, národný palác

Neobišli ani Nou Camp - štadión FC Barcelony.

Určite nezabudnuteľným zážitkom bola návšteva Montserratu - kláštora na bralách v 725 metrovej výške s preslávenou Čiernou Madonou.

Na ceste späť sa zastavili v Andorre, zaujímavom štátiku v Pyrenejách medzi Španielskom a Francúzskom,  spoznali Janov, videli dom, kde sa narodil a prežil detstvo slávny moreplavec Krištof Kolumbus.


Minulý šk. Rok 2013/2014 sa naši študenti vrátili do Barcelony, bývali v hoteli len 500 m od pláže, videli nezabudnuteľný Camp Nou, Spievajúce fontány, tržnicu, katedrálu, prístav, Sagradu Familiu a ostatné Gaudího architektonické skôsty, boli v Girone ale aj v zábavnom parku, kde strávili celý deň....


Všetkým zúčastneným sa ich vzdelávacia cesta veľmi páčila a dúfajú, že sa do Španielska ešte vrátia.