Aktivity v rámci bilingválnej sekcie
 
Vážené riaditeľstvo a vážení učitelia,
práve pred dvoma mesiacmi sme oslavovali Divadelný festival bilingválnych slovensko-španielskych sekcií na Slovensku, chceli by som sa preto s Vami podeliť o špeciálnu publikáciu v elektronickej podobe ako uznanie za prácu študentov a, samozrejme, za úsilie, ktoré ste všetci vynaložili. Opäť by sme sa Vám chceli poďakovať, pretože toto všetko je možné práve vďaka Vášmu času a osobnému prínosu.

http://www.mecd.gob.es/eslovaquia/dms/consejerias-exteriores/eslovaquia/publicaciones/publicaciones/PUBLICACIONES-2016-/enlaceteatroeslovaquia.pdf

Ďakujeme.
So srdečným pozdravom


V minulom školskom roku 2013/2014 sme sa pokúsili s III. A natočiť telenovelu a tu je výsldok: Spustiť video
A nie len telenovelu, ale aj Mrázika sme natočili, to hlavne preto, aby naši lektori vedeli na čom sme vyrastali: (video o čoskoro tu!!!)

Dňa 26.9.2012 sa naša škola zapojila do oslavy EURÓPSKEHO DŇA JAZYKOV, ktorý vyhlásila Rada Európy v roku 2001.
Týždeň pred týmto termínom sa naša lektorka María Aranzazu Fernandéz Crespo zúčastnila stretnutia s lektormi z Aliance Francaise a z Gymnázia J.G.Tajovského, na ktorom sa jednotlivé školy dohodli na organizácii tejto oslavy.

Naša bilingválna trieda 3.B (21 študentov) pod vedením lektorky María Aranzazu Fernandéz Crespo ( v spolupráci s Mgr. Juditou Droppovou a Mgr. Katarínou Švihlíkovou) pripravila aktivity,súťaže,kvízy zamerané na rôzne jazyky ( napr. Slovo Slovensko v rôznych jazykoch, číslovky, pozdravy, hádanky atď.)

Dňa 26.9.2012 sa ráno na Námestí SNP stretli viaceré školy Gymnázium M. Kováča, Aliance Francaise, Gymnázium J.G. Tajovského, Evanjelické Gymnázium, Katedra európskych kultúrnych štúdií, cudzinci z programu Erazmus a lektori žijúci v BB, ktoré sa pohybovali po námestí a snažili sa zapojiť prechádzajúcu verejnosť do pripravených aktivít a tým zvýšiť vnímanie tohto sviatku a jeho zmysel. Rozdávali sa drobné darčeky ako kvety,básničky,nálepky.

Fotografie z tejto akcie sa budú nachádzať na našej stránke školy a na stránke www.ecml.at (prostrednictvom pripojenia na facebook).
 
  Európsky deň jazykov - priprava
  Európsky deň jazykov, Namestie SNP - aktivity