Diplom DELE / Diplomas de Espanol como Lengua Extranjera /

 

Žiaci bilingválnych slovensko - španielskych sekcií na Slovensku majú možnosť uchádzať sa o diplomy DELE, ktoré v mene Španielskeho ministerstva školstva a vedy udeľuje Cervantesov inštitút.

Ide o oficiálne akreditované certifikáty zo španielčiny ako cudzieho jazyka, ktoré sú medzinárodne uznávané podnikmi, obchodnými komorami, verejnými i súkromnými vzdelávacími inštitúciami.Osvedčujú stupeň kompetencie a ovládania španielskeho jazyka.

Existujú tri úrovne:

1.      Diploma de Espanol / Nivel Inicial / - stupeň začiatočný

2.      Diploma de Espanol / Nivel Intermedio / - stupeň pokročilý

3.      Diploma de Espanol / Nivel Superior / - stupeň najvyšší

Zápisné:

1.      Nivel Inicial            - 40 eur           / cca 1610 Sk /

2.      Nivel Intermedio    - 50 eur           / cca 2012,50 Sk /

3.      Nivel Superior       - 60 eur           / cca 2415,50 Sk /

Možnosť skupinovej zľavy 25 % z ceny zápisného pre viac študentov z jednej inštitúcie /

Kontakt:

Aula Cervantes

Ekonomická univerzita

Konventná 1

811 06 Bratislava

 

Ďalšie info na http://diplomas.cervantes.es