V školskom roku 2013/2014 sa naši študenti zapojili do projektu "Cambridge English Penfriends", vďaka ktorému si našli družobné školy v ruskom meste Perm a v španielskom meste Cervera. Napísali im listy v anglickom jazyku a nakreslili im obrázky na tému " Úžasné zvieratá" a " Kde bývam". Teraz čakajú na odpovede od študentov z týchto škôl.

Ukážka projektov: