Projekty

- od školského roka 2012/2013 naša škola spolupracuje s Cambridge Exams Centre v Banskej Bystrici. Je to jediné regionálne priame autorizované skúškové centrum University of Cambridge, ktoré organizuje skúšky Cambridge English Language Assessment ... viac

- Projekt "VEDA V ŽIVOTE". Uskutoční sa 21.-22.11.2006, od 9:00-13:00
Obsah: Prehliadky realizácie experimentov žiakmi, experimentálna činnosť žiakov bude rozdelená do 3 oblastí: Biológia, Chémia, Fyzika. Žiaci budú uskutočňovať experimenty, ktoré poukazujú na význam vedy pre život človeka Súčasťou projekyu bude výstava žiackych prác zameraných na význam vedy v rôznych oblastiach života.
Srdečne pozvaní sú všetci žiaci 2.stupňa ZŠ a žiaci SŠ.

Momentálne sa zapájame do projektov a súťaží v rámci Infoveku.

- Škola tiež poskytuje študijný projekt pre učiteľov, manažérov a predstaviteľov neziskových organizácií „Občianska výchova a Európska dimenzia vo vzdelávaní“
- V rokoch 1998 - 1999 sme participovali na pilotnom projekte a zúčastnili sme sa na medzinárodnej konferencii zameranej na „Výchovu k demokracii a Európskej dimenzii vo vzdelávaní“
- Škola neposkytuje študentom len všeobecné vzdelanie, ale tiež rozvíja ich občianske a demokratické cítenie
- Medzinárodný letný kemp podporil spoluprácu medzi študentmi Maďarska, Rakúska, Českej republiky, Slovinska a našej krajiny (bol ukončený záverečnou štúdiou)
- Časť projektu bola organizovaná našou školou v kooperácii s Ministerstvom školstva a mestskými inštitúciami v B. Bystrici
- Počas seminárov, ktoré trvali 2 roky, prebehli 4 „workshopy“ vo Viedni, Budapešti a Štrasburgu
- V rokoch 1995 - 96 boli študenti a učitelia zaradení do medzinárodného projektu „História a Identita“, ktorý financovala Rada Európy