Výsledky prijímacích pohovorov (aktualizácia 6.4.2017)6.4.2017 - slovensko-čínske bilingválne štúdium - zoznam prijatých uchádzačov podľa výsledkov
6.4.2017 - slovensko-čínske bilingválne štúdium - zoznam uchádzačov, ktorí splnili kritériá, ale neboli prijatí

6.4.2017 - slovensko-španielske bilingválne štúdium - zoznam prijatých uchádzačov podľa výsledkov
6.4.2017 - slovensko-španielske bilingválne štúdium - zoznam uchádzačov, ktorí splnili kritériá, ale neboli prijatí