PRIJÍMACIE POHOVORYDo pozornosti všetkým ôsmakom a deviatakom - otvárame nový 5 - ročný študijný odbor:
slovensko - čínske bilingválne gymnázium

Bližšie info na DOD 27.1.2016 v ESC BB

Kritériá na prijímacie pohovory pre školský rok 2017/2018 - odkazy na stiahnutie

 • Kritériá prijímacích skúšok pre prvý ročník v školskom roku 2017/2018 do 5-ročného bilingválneho slovensko - španielskeho štúdia
 • Kritériá prijímacích skúšok pre prvý ročník v školskom roku 2017/2018 do 5-ročného bilingválneho slovensko - čínskeho štúdia

 • Termín prijímacích skúšok je:
  29.3.2017 - do 5-ročného bilingválneho slovensko - španielskeho štúdia
  28.3.2017 - do 5-ročného bilingválneho slovensko - čínskeho štúdia

  Prijímací test do španielskej i čínskej sekcie obsahuje 2 oddiely, spolu 45 úloh.
  1. oddiel - Jazyk a neverbálna časť
  2. oddiel Analytická a kvantitatívna časť

  Ukážka testu z prijímacieho pohovoru - TU!  ---------------------------------------------------------------
  Stašie informácie:
  Vyplnenú prihlášku zákonný zástupca žiaka odovzdá na svojej ZŠ najneskôr do 20.2.2016. Vzor vyplnenej prihlášky nájdete TU