PRE ŠTUDENTOV

Pre študentov

Ahojte, tu si nájdete jednotlivé materiály k hodinám.

Softvér:
Delphi7 portable - spustiteľné bez inštalácie
Delphi7 pre študentov - nutná inštalácia

Učevné materiály:
IV.C
II.A/B
III.A/B
IV.A

SEI - Excel - základné funkcie
SEI - Excel - podmineky
SEI - Excel - VLOOKUP na príklade pokladne

ErasmusPlus súťaž - vytvor plagát
ErasmusPlus - EU logo
ErasmusPlus - logo projektu