VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO:


Momentálne nemáme žiadne voľné pracovné miesto.

Informácia o právach resp. skutočnostiach týkajúcich sa ochrany Vami poskytnutých v súlade s § 15, ods. 1 úplného znenia Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“)