Vedenie školy
PAULOVÁ Alena PaedDr.
- riaditeľka školy
riaditelka@gmkbb.edu.sk
MAJEROVÁ Lenka PaedDr.
- zástupkyňa riaditeľky školy
lenka.majerka@gmail.com

Pedagogický zbor

B BAJNOK Ivan Mgr. - MAT, FYZ, SEM
Č ČEMOVÁ Dagmar RNDr. - ANJ, KAJ
D DROPPOVÁ Judita Mgr. - SPJ
DRUGDA Peter Mgr. - DEJ, GEO, SEG
G GÁBOR Ľubomír Mgr., PhD. - UMK, SJL
K KOSTÚROVÁ Eva Ing. - BIO
M MAJEROVÁ Lenka PaedDr. - SJL, VYV, TVD
MOROVÁ Iveta RNDr. - CHE, BIO
N NEMCOVÁ Veronika Mgr. - FYZ, INF
P PAULOVÁ Alena PaedDr. - SJL
PETIJA Anton Mgr. , PhD. - TSV
R REICHWALDEROVÁ Eva Mgr., PhD. - SPJ, NAV
S STEJSKALOVÁ Marianna PaedDr. - SJL, NAS, SVS
SZOLNOKYOVÁ Janka PaedDr. - TEV, GEO, SEG
S ŠVIHLÍKOVÁ Katarína Mgr. - JSP
T TELEPČÁK Igor Mgr. - CIJ
V VOLFOVÁ Helena RNDr. Mgr. - NAV
VYČÍTALOVÁ Katarína Mgr. - ANJ, BIO
Lektori španielsky Cambralla Lopez Irene - SPJ
DIAZ BENITO Francisco Javier - MAT, SPJ
GONZALEZ Lara - SPJ
MARSET CASTRO Azucena - BIO, CHE
MARTINEZ GARCIA Nuria - SPJ
VILLA LORENZO Antonio - JSP
Lektori čínsky Sui Hao - CIJ
Zhong Hui - CIJ
Weilin Lian - CIJ