OspravedlnenkyTu si môžete stiahnuť nasledovné dokumenty:

Žiadanka o uvoľnenie z vyučovania / o ospravedlnenie neúčasti na vyučovaní - TU!
Ospravedlnenie neprítomnosti plnoletého žiaka - TU!
Ospravedlnenie neprítomnosti žiaka - TU!
Ospravedlnenie vymeškaných hodín plnoletým žiakom - TU!