Maturita: Zákony


- 245 - školský zákon

- 318 - ukončov. štúdia

- 319 - náhrada mat. skúšky z cudzieho jazyka