Tu nás nájdete


GPS súradnice:
48.722902146, 19.125534296
48° 43' 22.4477252" N
19° 7' 31.9234657" E

3D mapaAreál gymnázia sa skladá z viacerých budov

Pavilón A:

Tu sa nachádzajú: riaditeľňa, sekretariát, miestnosť pre zástupcu RŠ, multimediálna učebňa, učebňa INFOVEKu a INF, učebňa FYZ, knižnica, španielska knižnica, Interaktívna učebňa, kabinety vyučujúcich a triedy rozmiestnenie v pavilóne A

Pavilón B:

Tu sa nachádzajú: miestnosť pre ZTEČ, učebňa a sklad CHE, technicko-ekonomické oddelenie, miestnosť školského psychológa, triedy a Školský bufet rozmiestnenie v pavilóne B

Telocvičňa:

V telocvični prebiehajú hodiny telesnej výchovy. Nachádza sa tu kabinet vyučujúcich TEV. Ďalej sa využíva pri športových dňoch a Účelových cvičeniach.

Jedáleň

Jedáleň je otvorená od 12:30 do ukončenia vyučovania + 30 minút (väčšinou 14:45) V jedálni sa podávajú tri druhy jedál, z ktorých si stravníci môžu vždy deň dopredu vybrať.

Pavilón D:

Tu sa nachádzajú: Miestnosť pre TEV - aerobik a spoločenská miestnosť pre slávnostné udalosti, odborná učebňa umeleckých predmetov, učebna biológie a kabinet biológie a chémie rozmiestnenie v pavilóne D

Štadión

Na štadióne prebiehajú hodiny telesnej výchovy, prípadne sa využíva pri cvičeniach rôznych druhov poplachu.