Knižnica

Novinky v školskej knižnici
1 ECO, U. Meno ruže
2 VONNEGUT,K. Bitunok č.5
3 CAPOTE,T. Raňajky u Tiffanyho
4 GOLDING,W. Boh múch
5 MANN,T. Smrť v Benátkach
6 CHANDLER,R. Zbohom,moja krásna
7 KESEY,K. Bol som dlho preč
8 BELLOW,S. Herzog
9 BORGES,J.L. Brodiho správa
10 WILDE,O. Portrét Doriana Graya
11 HOEG,P. Cit slečny Smilly pre sneh
12 GRASS,G. Mačka a myš
13 MORAVIA,A. Ľahostajní
14 FORSTER,E.M. Izba s výhliadkou
15 VIAN,B. Jeseň v Pekingu
16 HAŠEK,J. Osudy dobrého vojáka Švejka za svetové války
17 BRADBURY,R. Zlaté jablká slnka
18 LAWRENCE,D.H. Milenci lady Chatterleyovej
19 RILKE,L.M. Zápisky Malteho Lauridsa Briggeho
20 DURASOVÁ,M. Milenec
21 HANDKE,P. Krátky list na dlhú rozlúčku
22 DURRENMATT,F. Sudca a jeho kat
23 GREENE,G. Moc a sláva
24 CONRAD,J. Nostromo
25 BRAUTIGAN,R. Pstruholov v Amerike
26 CARPENTIER,A. Kráľovstvo z tohto sveta
27 FITZGERALD,F.S. Veľký Gatsby
28 MAILER,N. Katova pieseň
29 SVEVO,I. Senilita
30 McEWAN,I. Betónová záhrada
31 SLOBODA,R. Rozum
32 CAMUS,A. Cudzinec
33 BOLL,H. Biliard o pol desiatej
34 AUSTER,P. Sklene mesto
35 BULGAKOV,M. Majster a Margaréta
36 MILLER,H. Sexus
37 SCHNITZLER,A. Snová novela
38 CALVINO,I. Keď cestujúci jednej zimnej noci...
39 VILIKOVSKÝ,P. Kon na poschodi,slepec vo Vrábľoch
40 HELLER,J. Hlava XXII
41 HAŠEK, J. Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války
42 HEMINGWAY, E. Komu zvonia do hrobu
43 KUKUČÍN, M Veľkou lyžicou
44 REMARQUE, E. M Traja kamaráti
45 EXUPÉRY, A. de S. Pošta na juh
46 CAPEK, K. Krakatit, Povídky z jedné a z druhé kapsy
47 SAROYAN, W. Volajú ma Aram
48 ONDAATJE, M. Anglický pacient
49 JESENSKÝ, J. Malomestské rozprávky
50 ORWEL, G. 1984
51 DELLILO, D. Váhy
Knihy a metodický materiál
1 Prvé mesiace v EÚ
2 Prečo sa učíme o holokauste VHS + príručka
3 Otázky a problémy výučby holokaustu
4 Násilie páchané na ženách
5 Vznik a vývoj NATO MPC B. Bystrica
6 Školstvo v 3tátoch OECD MPC B. Bystrica
7 Od rozprávky k eseji MPC B. Bystrica
8 Ako sa pripravujú americké zákony American Reference Centre
9 Základné dokumenty americkej demokracie American Reference Centre
10 Ľudské práva - úvod American Reference Centre
11 USA v súčasnosti. Kto sme dnes? American Reference Centre
12 Americkí tínedžeri American Reference Centre
13 Portrét USA American Reference Centre
KNIHY z vydavateľstva KALLIGRAM
1 TAJOVSKÝ, J. G. Prózy
2 ŠAFÁRIK, P. J. Básnické dielo
3 KRASKO, I. Básnické dielo
4 VÁLEK, M. Básnické dielo
5 MIKULOVÁ, M. Tajovského obrodenecká próza
6 Kol. Slovník slovenských spisovateľov
Mediálne nosiče
1 Autorský večer - NIžná VHS
2 Deň otvorených dverí VHS
3 Horehronie VHS
4 Tolerancia 1. a 2. diel VHS
5 História NATO CD
6 Slovensko v NATO VHS
7 Pod horúcim slnkom Iraku VHS
8 Una constution para Europa CD + DVD
9 DIDINFO 2002 - zborník CD
10 Investland CD -+ návod
11 Auto je zbraň VHS
12 Ústava EÚ CD
Periodiká
1 MOSTY – česko-slovenský dvojtýždenník
2 Fórum OBČIANSKEJ SPOLOČNOSTI
3 Pedagogické rozľady
4 Múzy v škole – časopis pre hudobnú, výtvarnú a estetickú výchovu
5 Historická revue
6 Lidé a země
7 Cizí jazyky