CENTRUM SKÚŠOK DELEŠkola umožňuje získanie medzinárodného jazykového certifikátu zo španielskeho jazyka v spolupráci so Cervantesovým inštitútom v Bratislave. Kontaktná osoba Mgr. Judita Droppová - vidita@centrum.sk


- Priprava na skušky DELE- didaktický materiál - Klik sem

- Termíny skúšok a ceny DELE:
Slovensky: Klik sem
ESPANOL : Klik sem

- Španielske diplomy DELE Klik sem

- Ako sa zaregistrovať DELE?: Klik sem

- Registračný formulár 2016?: Klik sem