Poslanie školy:


Vedomosti sa stanú silou až vtedy, keď dostanú formu konkrétnych činností zameraných k cieľu.
Napoleon Hill

Prečo ti bude u nás najlepšie:


G - garantované gymnaziálne slovensko-španielske bilingválne vzdelanie je geniálnym prostriedkom k tvojmu úspešnému životnému štýlu a globálnemu pohľadu na aktuálne vnímanie sveta

M - multijazyková multikultúrne a medzinárodné vzdelávanie rozvíja tvoju originalitu

K - kvalifikovaní, kreatívni slovenskí učitelia a profesionálni zahraniční lektori z teba urobia komplexnú, konkurencieschopnú osobnosť na celosvetovom trhu práce, nielen v rámci EÚ

B - búraš barikády zaužívaných stereotypov, získaš bezúverové benefity pre svoj budúci spoločenský a osobnostný status

B - brána do sveta bezpečného rodinného prostredia s bilingválnou kultúrou a víziou brilantnej budúcnosti
OZNAM!!!
Gymnázium Mikuláša Kováča vám oznamuje, že na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR číslo 2015-19933/60069:2-10B0 zo dňa 13.11.2015 otvára od 1.9.2016 nový študijný odbor:
bilingválne päťročné slovensko – čínske štúdium.
Záujemcovia o tento študijný odbor si musia podať prihlášku na štúdium do 20.2.2016 na príslušnú ZŠ. Bližšie informácie o štúdium radi poskytneme na Dni 11.02.2016 v ESC, Na Troskách, Banská Bystrica od 13:00 hod. do 17:00 hod., resp. na t.č 048/4230061, 048/4131809 alebo sekretariat@gmkbb.edu.sk, skola@gmkbb.edu.sk.

PaedDr. Alena Paulová, riaditeľka školy


Aktuality:

24.8.2017
   Otvorenie školského roku 2017/2018
Otvorenie školského roku je 4. 9. 2017 o 8:00 v priestoroch Gymnázia Mikuláša Kováča. Tešíme sa na Vás.
14.7.2017 - Čerpanie dovolenky sekretariátu riaditeľky školy
V čase čerpania dovolenky sekretariátu riaditeľky školy, nás v prípade otázok kontaktujte na tel. čísle 048/4230624.
21.6.2017 - Výstava fotografií

7.6.2017 - Skúšky zo španielskeho jazyka pre žiakov 1. ročníka
V pondelok 12.6 a v utorok 13.6 sa budú konať záverečné skúšky zo španielskeho jazyka pre žiakov 1. ročníka. Je nutné, aby žiaci prišli do školy v pondelok na 8.00 a v utorok na 7.30.
29.5.2017 - Erasmus+ v Európe SC

16.5.2017 - Zmena v organizácií vyučovania
Vážení študenti, nakoľko sa v termíne 15.5.2017 do 19.5.2017 konajú maturitné skúšky, urobili sme náhradný rozvrh,ktorý si je treba podrobne sledovať nakoľko učebne, v ktorých bežne mávate hodiny budú obsadené a vy sa budete učiť v iných učebniach. Vždy si poriadne pozrite, v ktorej učebni budete a presúvajte sa tam pred zvonenín, nie po ňom samozrejme.
12.5.2017 - Maturanti
Milí maturanti, slávnostné otvorenie ústnej formy maturitnej skúšky v školskom roku 2016/2017 začína o 7.30 hod. dňa 15.5.2017 na 1. poschodí v pavilóne A. Príchod študentov je potrebný najneskôr o 7.15 hod. Slávnostného otvorenia sa musia zúčastniť všetci maturanti.
10.5.2017 - Organizácia vyučovania počas maturít
Milí žiaci, počas maturít 15.5.2017 a 16.5.2017 je vyučovanie zrušené a pripravili sme náhradný program pre ostatné (nematuritné) ročníky. Organizácia je nasledovná:
Pondelok 15.5.2017 - zraz všetkých žiakov o 9:30 na námestí SNP
Utorok 16.5.2017 - zraz všetkých žiakov o 8:30 na námestí SNP
29.3.2017 - Výsledky prijímacích skúšok - slovensko-španielske štúdium
V sekcií "Prijímačky" sú zverejnené výsledky prijímacích skúšok na slovensko-španielske štúdium!
28.3.2017
Výsledky prijímacích skúšok - slovensko-čínske štúdium
V sekcií "Prijímačky" sú zverejnené výsledky prijímacích skúšok na slovensko-čínske štúdium!
24.3.2017 - Zmena v organizácií vyučovania
Dňa 28.3.2017 a 29.3.2017 sa uskutočnia prijímacie skúšky na našu školu. Vyučovanie sa začína 4. vyučovacou hodinou. Žiaci prídu do školy o 10:30
10.3.2017 - Písomné maturity - náhradný program 14.3 a 15.3
Milí rodičia a žiaci, počas písomných maturít 14. a 15.3.2017 sme pripravili náhradný program pre ostatné ročníky. Tu je podrobný rozpis:

Utorok 14.3.2017
Triedy 1.A, 1.B sa zúčastnia výstavy (Príbehy medeného mesta) v Matejovom dome. Miesto zrazu a návratu je Námestie SNP pri fontáne o 8:30 a predpokladaný návrat je 11:30. Vstupné v hodnote 3,50 € na žiaka.
Triedy 2.A, 2.B a VII.C sa zúčastnia prednášky (filmu a besedy) ,,Deň vody" v SAŽP. Miesto zrazu je GMK za pavilónom D o 8:15 a miesto návratu je SAŽP o 11:45
Triedy 3.A, 3.B, 5.A sa zúčastnia výstavy (Ohňom a mečom, Pravek) v Thurzovom dome. Miesto zrazu a návratu je Námestie SNP pri fontáne o 8:30 a predpokladaný návrat je 12:00. Vstupné v hodnote 3 € na žiaka.

Streda 15.3.2017
Triedy 1.A a 1.B sa zúčastnia prednášky (filmu a besedy) ,,Deň vody" v SAŽP. Miesto zrazu je GMK za pavilónom D o 8:15 a miesto návratu je SAŽP o 11:45.
Triedy 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 4.A, VII.C sa zúčastnia divadelného predstavenia (Hviezdy sú tiché) v Bábkovom divadle na Rázcestí. Miesto zrazu aj návratu je Bábkové divadlo o 8:30 a predpokladaný návrat je 11:30. Vstupné v hodnote 3 € na žiaka.

01.3.2017 - oznam o stave uchádzačov o štúdium
K dnešnému dňu máme prihlásených už:
104 uchádzačov na španielsko-slovenské bilingválne štúdium,
38 uchádzačov na čínsko-slovenské bilingválne štúdium.
Ďakujeme :)
24.1.2017 - Deň otvorených dverí!
Oznamujeme rodičom a priateľom školy, že dňa 26. januára 2017 sa uskutoční deň otvorených dverí v Europa Shoping center v Banskej Bystrici, ktorého sa zúčastnia všetci študenti Gymnázia Mikuláša Kováča so začiatkom o 13.00 hod. do 17.00 hod. Srdečne Vás všetkých pozývame.
10.12.2016 - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ - Oznam pre stravníkov!!!!
Dňa 21.12.2016 vydávanie obedov končí o 13. hod.
10.12.2016 - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ - Oznam pre stravníkov!!!!
Prosím všetkých stravníkov, aby pri platbe uvádzali nový variabilný symbol a v doplňujúcom údaji meno, triedu stravníka, nakoľko je viac stravníkov s rovnakým priezviskom, inač nebude platba priradená, taktiež nie je možné platiť cez poštovú poukázku - automatický prevod neumožňuje túto voľbu. Pre externých stravníkov - prihlásenie funguje cez stránku gmkbb.edupage.org. Dôrazne upozorňujem stravníkov, aby platili v uvedenom termíne, ináč pri nedostatku kreditu bude pozastavená strava.
12.12.2016 - Oznam o úradných hodinách počas prázdnin
02.11.2016 - Konzultačný deň
Dňa 8.11.2016 je konzultačný deň v čase od 16:00 - 18:00.
07.10.2016 - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ - Oznam pre stravníkov
Prosím všetkých stravníkov, aby pri platbe uvádzali variabilný symbol každého stravníka samostatne - nie je možné platiť pod jedným symbolom za viac stravníkov, pretože platba nebude priradená; ďalej nie je už možné platiť poštovou poukážkou, nakoľko stravovací systém priraďuje platby automaticky z bankového výpisu. Poprosím stravníkov o platobnú disciplínu do uvedeného termínu, kedy je potrebné uhradiť stravné. Odhlasovanie a prihlasovanie je možné cez vygenerované heslá.
03.10.2016 - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ - REKONŠTRUKCIA STRAVOVACIEHO SYSTÉMU
!!!UPOZORNENIE!!!! - Upozorňujeme všetkých stravníkov, že Od dnešného dňa (3.10.2016) prebieha rekonštrukcia stravovacieho systémú s prechodom na nový stravovací systém. Elekrtonické prihlasovanie a odhlasovanie na stravu bude v najbližších dňoch neaktívne. Odhlasovanie v tomto období je možné telefonicky na tel. čísle 048/4136529. Za pochopenie ďakujeme.
19.9.2016 - Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o.
Študenti slovensko-španielskej bilingválnej sekcie na GMK majú možnosť už počas svojho štúdia uplatniť nadobudnuté vedomosti a zručnosti v praxi - ako tlmočníci španielskeho jazyka a viacerí túto pracovnú príležitosť využívajú. Študenti štvrtého a piateho ročníka tento rok tlmočili pre hosťujúcich mexických inštruktorov v závode Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o. a zhodli sa na tom, že získali do života neoceniteľnú skúsenosť.
14.9.2016 - Riaditeľské voľno v piatok
Gymnázium Mikuláša Kováča oznamuje žiakom, že na deň 16.9.2016 (piatok) je vyhlásené riaditeľské voľno.
21.1.2015 - DOD v Europa Shopping Center